Anmälan till Föräldraträffar

LÄS MER

Information till dig som förälder på Lidingö

Lidingö stad erbjuder dig som är förälder eller annan viktig vuxen olika typer av stöd i ditt föräldraskap. Här kan du läsa mer om de olika stöd som erbjuds och du anmäler dig genom att klicka på ”Starta e-tjänsten” till höger.  

Ett exempel på stöd är att delta i en föräldragrupp, där föräldrar träffas och pratar om sitt föräldraskap. Träffarnas syfte är att stärka relationen mellan förälder och barn eller ungdom. Under fyra gruppträffar, 2,5 timmar per träff, får du träffa andra föräldrar och diskutera olika ämnen, detta under ledning av två gruppledare.

 • ABC 3–12 – träffar för dig som har barn i åldern 3–12 år 
  Datum för träffarna är:  12/9, 26/9, 10/10 och 24/10
  Tid: 9:00-11:30
 • ABC tonår – träffar för dig som har barn i åldern 13–19 år
  Datum för träffarna är: 20/9, 4/10, 18/10 och 8/11
  Tid: 17:30 - 20:00

Staden erbjuder också ett digitalt, individuellt föräldraskapsstöd för dig med barn i åldern 13–19 år. På Föräldrawebben har du kontakt med en föräldraguide via chatt. Kursen är indelad i fyra avsnitt som du genomför på egen hand, med stöd av föräldraguiden. All kommunikation sker digitalt.

 • Föräldrawebben – digitalt, individuellt stöd för dig som har barn i åldern 13–19 år
  Kursen pågår i 10 veckor och första omgången startar 18/9 

Här finns mer information för dig som förälder på Lidingö.

För dig som vill ha individuella råd- och stödsamtal med en familjebehandlare. Kontakta Lidingö stads växel på telefon: 08-731 30 00.

 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs- och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 år

Övrigt om lagringstid

Efter lagringstiden kommer uppgifterna att raderas (gallras).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden, Lidingö stad

 

Frågor om e-tjänsten

Fältkuratorerna
faltochprevention@lidingo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa