Behörighetsbeställning privata utförare

LÄS MER

Här anmäler du som är chef nya medarbetare som ska arbeta i våra verksamhetssystem. Du kan nyanmäla, ändra eller avsluta en medarbetares behörighet i dessa system. 

Behörighetsbeställning får endast skickas in av chef eller av delegerad person. Du kan ej lägga behörighetsbeställning på dig själv.

Du får en bekräftelse på beställningen via mejl.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av Omsorgs- och socialförvaltningen för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Efter lagringstiden kommer uppgifterna att raderas (gallras).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden, Lidingö stad

 

Frågor om e-tjänsten

OSF Systemsupport
osf.systemsupport@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beställning görs av behörig chef för medarbetaren.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa