Begäran om planbesked

LÄS MER

Om du vill bygga nya bostäder, stycka av din tomt eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först begära ett planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån platsens förutsättningar, översiktsplanen och allmänna intressen.

Staden kommer inom fyra månader efter att din ansökan inkommit, meddela ett positivt eller negativt planbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta som visar berört område

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa