PCB-sanering, anmälan

LÄS MER

 

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Det är därför viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB med halter över 50 mg per kg ska saneras.

PCB kan finnas i till exempel fogmassor, isolerrutor, oljekondensatorer, oljetransformatorer, lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner, dörrstängare med mera samt i vissa typer av plastbaserade golv (acrydurgolv).

Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i en fastighet kan vara betydande.

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen/åtgärden vidtas i fastigheten.

Vi tar ut en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighet eller adress för saneringsobjektet
  • Information om saneringsmetod och hantering av avfall
  • Mängdrapportering
  • Kontaktuppgifter till utförare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket och Bolagsverket.

Du kan också spara ett påbörjat ärende och skicka in vid ett senare tillfälle.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa