Skolskjuts - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till dig som söker skolskjuts
I den här e-tjänsten kan du som vårdnadshavare till elev i grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola ansöka om skolskjuts. För att söka skolskjuts måste eleven och samtliga vårdnadshavare vara folkbokförda på Lidingö. Du kan läsa riktlinjerna för Lidingö stads skolskjuts på www.lidingo.se/skolskjuts.

Det räcker att en vårdnadshavare fyller i formuläret, men för att slutföra ansökan måste samtliga vårdnadshavare signera med e-legitimation. Du som fyller i formuläret signerar i slutet av e-tjänsten. Medsökande vårdnadshavare får e-post med instruktioner om hur den signerar ansökan. 

Ansökan behandlas när samtliga vårdnadshavare har signerat.

För att underlätta handläggningen av din ansökan kan du bifoga eventuella handlingar som styrker behovet av skolskjuts. 
När beslutet om skolskjuts är registrerat i e-tjänsten får du besked om det via e-post. 

Du som har sekretesskyddade personuppgifter, saknar svenskt personnummer eller är god man
Om barnet eller vårdnadshavare har sekretesskyddade personuppgifter, saknar svenskt personnummer eller om du är god man för ett barn kan du inte använda denna e-tjänst. Då kontaktar du istället kundcenter.lkf@lidingo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Lidingö stad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa