Kompostering av hushållsavfall, anmälan om

LÄS MER

Om du planerar att starta en kompost för annat hushållsavfall än trädgårdsavfall behöver du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Anmälan görs enligt Lidingö stads renhållningsordning. Krav är att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk (isolerad).
 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

För en- och tvåbostadsfastigheter tar vi inte ut någon avgift. För flerfamiljsfastigheter tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för att handlägga anmälan.
För att läsa mer om avgifter och aktuell taxa se: www.lidingo.se/taxor

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ritning i skala 1:5 eller 1:10 (om egentillverkad kompost)
  • Broschyr/leverantörsbeskrivning (om köpt kompost)
  • Information om placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa