Lägeskontroll, beställning av

LÄS MER

 

Lägeskontroll

För att få slutbesked i ett bygglovsärende behöver du oftast ha fått en lägeskontroll genomförd. Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovsbeslutet.

Lägeskontroll av bottenplattan bör utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.
 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

En avgift för handläggningen (fältmätning och administration) av beställningen tas ut enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se prisexempel.

Du kan beställa din karta här i e-tjänsten eller på en utskrivningsbar blankett. Om du inte kan använda e-tjänsten ska blanketten sändas till:

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

eller

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Följande behövs för e-tjänsten

  • Adress eller fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa