Nybyggnadskarta, beställning

LÄS MER

 

Nybyggnadskarta

I den här tjänsten beställer du en karta att använda som underlag för en bygglovsansökan.  Kontakta alltid en bygglovshandläggare innan du beställer kartor, så kan de hjälpa dig att avgöra vilken typ av karta du behöver för åtgärden du sökt bygglov för.

08-731 30 00 
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Här kan du läsa mer om de olika karttyperna: Kartor för bygglov och anmälan
 

Obs! Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

En avgift för handläggningen (fältmätning och administration) av beställningen tas ut enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se prisexempel.

Du kan beställa din karta här i e-tjänsten eller på en utskrivningsbar blankett. Om du inte kan använda e-tjänsten ska blanketten sändas till:

miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

eller

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Följande behövs för e-tjänsten

  • Adress eller fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa