Servis för vatten och avlopp, beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisbeställning. 

Gränsen mellan de allmänna och fastighetens ledningar går vid förbindelsepunkten som normalt sett ligger en halvmeter utanför fastighetsgränsen. Lidingö stad beslutar om förbindelsepunktens placering, i samråd med fastighetsägaren.

Som fastighetsägare bekostar och ansvarar du själv för förnyelse, reparationer eller förändringar i ledningarna inom den egna fastigheten. När du vill utföra arbeten på ledningar inom fastigheten vänder du dig till en VA-entreprenör.

Inför nyanläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner är du som fastighetsägare skyldig att först kontakta oss på Lidingö stad genom att anmäla detta via webbformuläret. Om du även bygger ut, förändrar bostaden eller anlägger ny bostadsyta som självständig enhet (exempelvis Attefallshus) ska detta anmälas via webbformuläret.

Skicka beställningen i god tid innan du vill börja använda din anläggning eller utföra ändringar av denna.

En nyanläggning av serviser till en normal fastighet kostar mellan 100 000–150 000 kronor enligt gällande VA-taxa.

Ändringar av befintliga serviser sker i samråd med Lidingö stad. Arbetet utförs av Lidingö stad till självkostnadspris för servisbeställaren.

Om man inte har möjlighet att använda webbformuläret så kan blankett skrivas ut på hemsidan och skickas in via post.

Vid frågor kontaktas Lidingö stads kundcenter på telefonnummer 08-7313303

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
teknik.fastighet@lidingo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa