Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa

LÄS MER

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Omsorgs -och socialförvaltningen i Lidingö stad läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under ordinarie kontorstid som är;

Helgfri vardag  08.30 – 16.15

Om du gör en anmälan utanför vår ordinarie kontorstid kommer vi inte se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Det är därför viktigt att du i stället vänder dig till Socialjouren Nordost om din oro är akut.

Telefonnummer till Socialjouren: 08-410 200 40

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

I samband med att en anmälan genomförs kan även andra typer av uppgifter förekomma beroende på vad uppgiftslämnaren anger för typ av information.  I vissa fall kan personuppgifter av känslig karaktär förekomma så som ekonomisk- och social situation, arbets- och studieförhållanden, missbruk, våld och kriminalitet/brottsmisstanke. Även känsliga uppgifter avseende hälsotillstånd förekommer.

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan.

Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se.

Genom att du klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst ska du vara medveten om att de personuppgifter du angett kommer behandlas av utbildningsnämnden för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du tycker att Lidingö stad behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Omsorgs- och socialnämnden, Lidingö stad

 

Frågor om e-tjänsten

Omsorgs- och socialförvaltningen
mottagning.bou@lidingo.se
08-7313000

Personuppgiftsansvarig

Omsorgs- och socialförvaltningen
omsorg.social@lidingo.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa